Regn førte til ras i Kåfjord – fortsatt rasfare i fylket