Turøy-ulykken: Airbus anbefales å endre design på girboksen