WHO: Zikaviruset sprer seg til stadig flere land

foto