Mange har spurt seg hva den tidligere ordføreren i Skjervøy gjennom 16 år, Roy Waage, skulle begynne med etter at han forlot politikken. Nå er svaret klart.

– Vi er i dialog med I.Evensen Byggevarer AS om å kjøpe de to hjullasterne for å starte et kombinert vinter- og sommerkonsept, sier Waage.

- Vi er en trio bestående av Waage selv, en av hans sønner, Lennart og sistnevntes arbeidskollega Stein Tommy Høyer. De to jobber i dag for Evensen, som maskinførere.

– Tommy (Høyer, red.anm.) og jeg har lenge snakket om å utvide vinterkonseptet, sier Lennart Waage.

– Det har vært problematisk for vår arbeidsgiver fordi en mer utstrakt bruk av hjullasterne ville gjøre at vi ble mindre ledig til utkjøring av varer og lignende.

– Samtidig ser vi at det er et marked både for mer snøkjøring og for arbeid med maskinene på sommertid, supplerer Høyer.

Grønt arbeid

Sommerarbeidet kan være tomtearbeid, blant annet.

– Det er ikke snakk om å gå andre i næringa. Heller tenker vi å kunne bistå med grøntarbeid, plener og slikt, sier Waage senior.

I sitt tidligere virke som kirketjener var grøntarbeid noe som opptok ham.

– Nå tenker vi å vokse i et vettig tempo, basert på at vi gjør godt arbeid, men jeg ser jo for meg at vi kan bistå med opparbeiding av plener, murer og slikt. Og så tenker jeg at det er muligheter for litt miljøarbeid, slikt som feiing og rydding av gater og fortau.

De som forventer å se Roy Waage i en hjullaster, opptatt med snøbrøyting eller tomtegraving, må nok vente.

– Nei, min jobb blir nok mest administrativt. Det er Tommy og Lennart som har maskinkompetansen.

Det er også de som har inspirert meg til å bli med. De har et enormt pågangsmot og ser ingen begrensinger.

Er i forhandlinger

I øyeblikket forhandler altså trioen med I.Evensen Byggevarer om kjøp av de to hjullasterne, samt eventuelle oppdrag det nye selskapet kan gjøre for bedriften.

– Jeg er nokså sikker på at vi skal komme til enighet, sier Waage.

– Men det er først når det formelle er på plass at vi skal ta runden med navn på selskapet.

Det vi imidlertid vet er at dersom vi starter et aksjeselskap, så skal vi tre være like parter.

Det er ikke første gang Roy Waage starter opp et selskap. I 1984 var han med og starte opp Waages Rengjøringsbyrå, et selskap som senere ble til Renholdsservice AS. Senere startet han Fagvask AS, 1987, et selskap han eide og dreiv fram til 1999.

Nå starter han altså enda et selskap, og det trenger ikke bli det siste.

– Nei, det blir det sannsynligvis ikke. Her er masse å gjøre på Skjervøy, og jeg har fortsatt flere planer. Men de får vi eventuelt komme tilbake til, sier gammelordføreren.