Bistandsorganisasjoner håper Ukraina-krisen kan øke forståelsen for alle flyktninger

foto