Venstre etterlyser tidsplan for kompensasjonsordninger

foto