System som brukes til å kommunisere mellom AMK, ambulanse og luftambulanse kompromittert

foto