Lagmannsretten åpner for frifinnelse av Tengs-fetteren