Yvonne-Marie Miniggio fra Nord-Troms leder forening for kvinnelige teknologistudenter