– Jeg bor i Tromsø, pendler til Oslo, men å dra til Skjervøy er alltid hjem