foto
UNIKT: Småbruket blir annonsert som omfangsrik, med eget fjøs, uthus og strandlinje med naust. Tomta er på over 26 mål. Foto: Isabell Haug

Interessen for dette huset har vært enorm. Ser du hvorfor?