Partiet foreslår også skattelettelser for inntekter fra 800.000 kroner og nedover.

– Dette gjelder åtte av ti nordmenn, slo SV-leder Audun Lysbakken fast da han la fram partiets alternative budsjett fredag.

– SV vil ha en mer omfordelende skattepolitikk, der rike må skatte mer, mens de med inntekt under 800 000 får skattelettelser, sier han.

– Det betyr at vi kan omfordele mer uten å bruke mer oljepenger, sier Lysbakken.

Mer skatt på formue

Mandag starter forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og SV om statsbudsjettet.

– Regjeringens skatteopplegg vil neppe bite noe særlig på forskjellene i Norge. For oss er det helt avgjørende, vi skal ha en varig omlegging av skattesystemet i Norge så det blir mer rettferdig. Hver eneste person som flytter til Sveits, gjør oss enda mer motivert til å få det til, sier Lysbakken.

SV foreslår en rekke skjerpelser i formuesskatten. Partiet vil øke satsen i trinn 1 i formuesskatten til 1,1 prosent og i trinn 2 til 1,3 prosent. I tillegg foreslår SV et tredje trinn for formuer på over 100 millioner kroner på 1,7 prosent.

Dette vil samlet bringe 14,2 milliarder kroner inn i statskassa.

Partiet vil også fjerne aksjerabatten og øke selskapsskatten til 23 prosent.

SV sier samtidig ja til regjeringens forslag om ekstraskatt for kraftselskaper og grunnrente for havbruksnæringen.

– De pengene trengs i denne fasen, sier Lysbakken.

SV vil også sikre at bistanden holdes på 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) og foreslår å opprette et eget humanitært fond.

Dyrtidspakke

SV vil også ha en egen såkalt dyrtidspakke på 8,6 milliarder kroner.

– Det er dyrtid i Norge, og mange sliter med regninger og renter. Da må vi møte de økende prisene med mer rettferdig fordeling, så vanlige mennesker og folk med lite får mer å leve av. Det gjør SV i dette budsjettet, der vi legger fram en dyrtidspakke på 8,6 milliarder for å styrke kjøpekraften til dem som trenger det mest, sier Lysbakken.

SV vil styrke en rekke sosiale ytelser til blant annet minstepensjonister, barnefamilier, studenter og uføre.

Partiet foreslår også gratis halvdagsplass i SFO til et nytt klassetrinn og billigere tannhelse til flere.