Kommunen bevilger inntil 70.000 til bygdebutikkene

foto