- Vi er dessverre kommet dit at sonesamlingen i Lyngenhallen lørdag 9. desember avlyses. Grunnen til dette er mangel på trenere. Vi har kun keepertrener tilgjengelig, men mangler trenere på både gutte- og jentesiden, sier spiller- og trenerutvikler Pål Kjetil Walle i Troms Fotballkrets.

Han har fått et par trenere som kunne være «nødløsning» til denne samlingen, men dette er bare å skyve problemene til neste måned. Han ønsker en permanent løsning.

Siden i høst

Fotballkretsen har siden i fjor høst jobbet med å få trenere på plass.

- Jeg har kontaktet enkelt personer direkte via telefon og hadde også møte med klubbene i Nord-Troms torsdag 14. september i år, der problemet med trenere til soneaktivitet er en stor mangelvare. Den gangen ble det gitt beskjed om at klubbene fikk 10 dager på å drøfte dette med klubben sin og komme med navn på aktuelle personer som kunne ta dette, forteller Walle.

Holder ikke mål

Han hørte aldri noe fra noen. Han har jobbet med nødløsninger i over ett år.

- Det har vært påpekt fra min side at løsningen vi har per i dag ikke holder mål og skaper mye frustrasjon og ekstraarbeid både for klubber og ikke minst spillerutvikler i Troms Fotballkrets. Hvis vi skal ha soneaktivitet/sonesamlinger i Nord-Troms klubbene komme på banen. Vi trenger to-tre trenere pr kjønn, men kan godt leve med en trener pr kjønn, sier Walle.

I fare

Han ber klubbene i Nord-Troms om å ta dette problemet på alvor. Han ønsker ikke en ny avlysning i januar.

- Akkurat nå står vi i fare for å miste et svært godt tiltak for guttene og jentene i sone Nord-Troms, beklager Pål Kjetil Walle.