– Ingen kan vite hva livet vil bringe, men min intensjon er definitivt å kunne fortsette i fire nye år, sier Merkel i årets sommerintervju med kringkasteren ARD.

Svaret kom som en reaksjon på et spørsmål om velgernes forventninger og hennes evne til å oppfylle valgløftene.

I intervjuet snakker Merkel om innenrikssaker som flyktningkrisen og næringslivet, og hun tar også for seg forholdet til Tyrkia og NATO.

Merkel avviser tanken på å innføre en øvre grense på antall flyktninger som kan få slippe inn i landet.

– Mitt ståsted er klart: Jeg vil ikke akseptere noen øvre grense, sier Merkel. Hun viser til at antall flyktninger kan reduseres på andre måter, blant annet ved bedre kontroll og ved å handle i forkant for å hindre situasjoner som senere fører til at folk flykter fra et land til et annet.

Merkel sier til ARD at hun anser NATO som en partner i arbeidet med å løse Tysklands konflikter med Tyrkia. Samtidig viser hun til at Tyrkia og Tyskland har felles interesse av å bekjempe IS, og at de to landene derfor, som NATO-medlemmer, må fortsette å samarbeide.

Tyskerne går til valg på ny nasjonalforsamling 24. september.