Byrådspartiene og Rødt enige om å redusere eiendomsskatten i Oslo

foto