Gjennom samarbeidet vil de kunne tilby bredere kompetanse og samtidig lære av hverandre. Målet er at det skal bli enklere å spille inn filmproduksjoner i Nord-Troms.

– Dette gjør vi for å styrke hverandre og samle kompetansen i regionen, sier Thomas Seppola, daglig leder i North Experience.

– North Experience har vært tilrettelegger for en rekke reklamefilmer, og med FilmCamp på laget vil North Experience kunne dra nytte av FilmCamps internasjonale erfaring og kompetanse, samt kompetansen og tjenestene til de bedriftene som er tilknyttet oss, sier Kjetil Jensberg, direktør i FilmCamp.

Storfilmer bak seg

FilmCamp har bidratt til at spillefilmer som Kautokeinoopprøret og Den 12. Mann har hatt innspillinger i regionen.

– Vi har en kompetanse og et nettverk som mange ikke kan stille med. Til nå har FilmCamp blant annet bidratt til at 17 utenlandske spillefilmproduksjoner har blitt gjennomført i vår region, sier Jensberg.

OPPLEVELSESTURISME: Seppola driver med opplevelsesturisme i Nord-Troms. Han er stolt over at FilmCamp ønsker å samarbeide med North Experience.

North Experience er et reiselivsselskap som driver med opplevelsesturisme i Nord-Troms’ fantastiske natur. Selskapet ble etablert i 2014. Gjennom samarbeidet skal FilmCamp kunne dra nytte av etablerte kontakter som North Experience har tilegnet seg i disse årene.

– Vi vil gjøre hverandre bedre gjennom å utnytte nettverket og kompetansen vi representerer hver for oss. Det vil bli enklere å få gjennomført filmproduksjoner i Storfjord, Lyngen og Kåfjord, fordi North Experience har etablerte tjenester for reiselivsnæringen her, sier Seppola.

– De har dermed godkompetanse på dette området, legger Jensberg til.

Stolt over samarbeidet

Seppola forteller at de er veldig stolte over at FilmCamp vil samarbeide med en liten bedrift fra Skibotn.

– Vi samarbeider fordi vi tror på at det er denne måten vi kan stå sterkere og selge inn Troms, og få enda flere filmproduksjoner og reklamefilmproduksjoner hit, sier han.

FORNØYD: – Vi samarbeider fordi vi tror på at det er denne måten vi kan stå sterkere og selge inn Troms, og få enda flere filmproduksjoner og reklamefilmproduksjoner hit, sier han. FOTO: PRIVAT