Høyesterett skal avgjøre om moren til norsk barn kan utvises