Dykkere leter etter flere helikopterdeler etter Turøy-ulykken

foto