Ikke mistanke om noe kriminelt bak dødsfall på Sola

foto