Trump med krass hilsen til allierte før avreise til Europa