111 smittede i Oslo siste døgn – 20 flere enn snittet for de sju foregående dagene

foto