Regjeringen vil bevilge 1,5 milliarder i lån til Norwegian