FHI-direktøren: Kan bli aktuelt å gi råd om enkelte koronalettelser

foto