Luftfartstilsynet trekker pålegg mot Norwegian

foto