Meklingen i kultursektoren avlyst av smittevernhensyn

foto