Røde Kors ber kommunene åpne skolene for barnas skyld

foto