21 kommuner får ikke tilskudd til flom- og skredsikringstiltak