Mæland om asylsøkere fra Lesvos: Norge venter på europeiske løsninger