Berlinere demonstrer mot boligmangel og høye leiepriser

foto