Helsedirektør foreslår å utsette sammenslåing av fødeavdelingene i Møre og Romsdal