Rydder veiene på Arnøya

nyhetsstudio

Statens vegvesen melder at det nå drives opprydningsarbeid på fylkesvei 7940 og 7942 på Arnøya.