Trafikkulykke i Trollvik

nyhetsstudio

Torsdag klokken 11.14 melder Troms politidistrikt på twitter om en trafikkulykke i Trollvik i Kåfjord.