Forsvarssjefen besøkte HV-16 på Bjørnfjell

Soldater og befal fra HV-16 poserer i lag med forsvarsjef, Eirik Kristoffersen.  Foto: Privat

nyhetsstudio

Siden 15. februar har soldater fra HV-16 bistått politiets grensekontroll på Bjørnfjell. Også i høytiden er "Lyngenlinja" stasjonert på grensa.