Kriget rundt asylanter

Flere har reagert på at Heimevernet la en stridsøvelse rundt boligene til flyktninger i Olderdalen. Lederen ved mottaket sier at flere ble skremt.

STRIDSØVELSE Heimevernet la en stridsøvelse rundt husene til asylmottaket. Ifølge mottaksleder ble flere redd for skytingen som pågikk. På mottaket bor det mennesker som har opplevd traumatiske krigshendelser i sine hjemland.   Foto: Jan Arild Hansen

pluss

Stillheten ble brått brutt i Olderdalen mandag ettermiddag da Heimevernet la en stridsøvelse ved kaia i Olderdalen.