Nærradioen har stilnet for godt

Tirsdag kveld vedtok årsmøtet i Skjervøy nærradio en styrt avvikling.

LA NED RADIOEN: Frode Schultz (til høyre) og årsmøtet i Skjervøy nærradio så ingen annen utvei enn en styrt avvikling av lokalradioen. Foto: Kjetil Nielsen Skog 

pluss

Dermed er 30 års radiohistorie nettopp det – historie.