-Må vi kutte, kan vi like gjerne spikre for vinduene

Kultursektoren i Nordreisa kunne vært så mye mer enn det den er i dag.

HALTI Halti Kulturscene og Nordreisa kino er populære tilbud blant folk. Virksomhetsleder for oppvekst og kultur, Roger Aronsen, tror det kunne vært enda flere tilbud på huset.   Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Det tror iallfall virksomhetsleder for oppvekst og kultur, Roger Aronsen.