Disse skal skape liv og røre

Ungdommene ønsket selv mer aktivitet. Dermed ble Produsentteamet etablert.

SKAPE AKTIVITET f.v: Krister Henriksen og Sander Josefsen Bjerk er deler av Produsentteamet. De har som mål å skape aktivitet for ungdom.   Foto: Johanne P. Elvestad

pluss

Produsentteamet består av ungdom som ønsker å skape rusfire tilbud for ungdom.