- Dette er gambling med folks sikkerhet

Einar Storslett, tidligere ordfører i Kåfjord, er bekymret for at veiene flere steder i kommunen er mørklagt og lite trafikksikre. - Vi kan ikke vente lengre, for dette er å gamble med folks sikkerhet!

DJUPVIK Det er ved krysset til Spåkenes i Djupvik at det blant annet mangler veilys.   Foto: Jan R. Olsen

pluss

I okotber skrev Storslett et leserinnlegg om konsekvensene av den mørklagte veien i ytre del av Djupvik. I etterkant av innlegget har det ikke kommet lys langs veien, tvert imot har det skjedd en ulykke.