Håper på flere trespråklige stedsnavnskilt

Pål Vegard Eriksen, daglig leder Halti kvenkultursenter håper flere kommuner følger i Kåfjord og Storfjord kommunes fotspor, og setter opp trespråklige stedsnavnskilt på norsk, kvensk og samisk.
pluss

-Det er ganske unikt at tre språk har blitt brukt om hverandre, og andre plasser der befolkningen er flerspråklig blir det sett på som en styrke, sier Eriksen og fortsetter med at disse navnene er en viktig del av kulturarven, på lik linje med norske navn og kulturarv.