Storfjords NAV-kontor kan bli flyttet til Nordkjosbotn

Onsdag neste uke skal kommunestyret i Storfjord behandle rådmannens innstilling om etablering av et felles NAV-kontor for kommunene Balsfjord og Storfjord med kontorlokale i Nordkjosbotn.  Dagens kontor på Hatteng vil da bli flyttet hele 23 kilometer.

NAV-KONTORET KAN FLYTTES Ordfører i Storfjord kommune, Knut Jentoft, sier at han på sin side føler de må få svar på flere uavklarte spørsmål rundt flytting av kontoret. Han mener i likhet med Lilleng at det har vært en god og gjennomarbeidet prosess i forkant av innstillingen.  Foto: Torbjørn O. Karlsen / Arkivfoto

pluss

Bakgrunnen for den eventuelle sammenslåingen av kontorene er at et interkommunalt NAV-tilbud i større grad kan styrke NAVs ungdomssatsning, og kan bidra til at flere kan komme i arbeid. Et nytt felles NAV-kontor for Balsfjord og Storfjord vil bli et av de største i Troms fylke.