BARNEFATTIGDOM I STORFJORD:

– Vi er veldig glad for tallene, men det bør bli enda bedre

– Ved første øyekast tenker jeg at dette henger sammen med flyktningpolitikk på den ene sida og boligpolitikk på den andre sida., sier Storfjord-ordfører Knut Jentoft (TPL).

NAV OG BARNEVERN: Ordfører Knut Jentoft (TPL) tror barnevern og NAV er viktige for å fange opp familier som sliter. Han peker også på boliger i disposisjon av kommunen som viktig i denne saken. 

pluss

Storfjord kommune er eneste i Nord-Troms med synkende barnefattigdom (Kåfjord kommune mangler data. red.).