KRAV TIL POLITIATTEST I BARNEHAGER:

Kommunen registrerte for gamle politiattester

pluss

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Kåfjord kommunes barnehager, på bakgrunn av en bestilling fra kontrollutvalget i Kåfjord.