Førerløse biler i Storfjord?

Selvkjørende kjøretøy er det mest omtalte eksemplet på ITS-teknologi. Viktige steg på vegen dit er å teste og utvikle systemer som for det første sikrer at kjøretøyet kjører det det faktisk skal kjøre. For det andre må teknologien sørge for at kjøretøyet vet og kan ta hensyn til alt som kan dukke opp rundt det, for eksempel møtende kjøretøy, dyr og mennesker. 

pluss

E8 fra Skibotn i Norge til Kolari i Finland skal gjøres til en intelligent vei. Derfor samles Statens vegvesen teknologer, trendforskere, og ikke minst en rekke norske og finske samferdselstopper kommende torsdag og fredag i Tromsø.