Ønsker status som en trafikksikker kommune

Trafikksikkerhetsplanen for Kåfjord sendt til høring.

KÅFJORD: Nå er trafikksikkerhetsplanen for Kåfjord i perioden 2017-2021 sendt ut på høring.  Foto: Siri Bergset Elvestad

pluss

Formannskapet i Kåfjord har sendt trafikksikkerhetsplanen (2017-2021) med tiltaksplan for 2017/2018 på høring. Høringsfristen er 21. august.