Ønsker ikke el-sykling til fjells:

– Vi kan ikke trø ned det vi skal leve av

Roald Hjalmarsen er ikke begeistret for at Lyngen Lodge tilbyr turistene turer til fjells med el-sykkel. – For meg er dette som å vifte med en rød klut.

IKKE GREIT: Roald Hjalmarsen bor i Nordmannvik og er tidligere melkebonde. Han mener el-sykkel ikke hører hjemme i naturen, da det ifølge han kan føre til skader på miljøet. – Hvor langt skal vi la det gå, hvis ingen stiller kritiske spørsmål? spør han. Hjalmarsen mener kommersiell virksomhet i naturen allerede er på kanten av det som er fornuftig. FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD 

pluss

Forrige uke hadde Framtid i Nord en sak på at Lyngen Lodge tar med turistene til fjells på el-sykkel. Tidligere var dette ikke lovlig, da el-sykler var likestilt med annen motorisert ferdsel, men i april kom lovendringen som gjorde at el-sykler nå kan brukes på lik linje med vanlige sykler.