KOMMUNESTYREMØTE I KÅFJORD:

– Sykefraværet er på tur ned

Sykefraværet i Kåfjord kommune ligger fortsatt for høyt, men er på tur nedover, ifølge ordføreren.

  Foto: SIRI BERGSET ELVESTAD

pluss

I forbindelse med tertialrapporten per 31. august ble sykefraværet diskutert på kommunestyremøtet i Kåfjord denne uka. Kommunestyret ønsker å få ned bruken av vikarer og overtidsarbeid, men da må sykefraværet også ytterligere ned.