Samferdsel:

– Et betydelig løft

– Det brukes masse penger i Nord-Troms, men pengene går til å fullføre allerede påbegynte prosjekter.

blir fullført: Mesteparten av midler avsatt til vei i Nord-Troms i 2018 går til ferdigstillelse av E6 Sørkjosfjellet og E6 Indre Nordnes-Skardalen. Bildet viser nordsiden av tunnelen gjennom Sørkjosfjellet. Foto: Isabell Haug. 

pluss

I regjeringens forslag til budsjett for 2018 foreslås det å legge av 35,9 milliarder kroner til veiformål.