Åtte bruer i Nord-Troms har store skader, én er kritisk skadd

Tallet på manglende inspeksjoner og forsinkede tiltak er også store.

GRAFIKK: På VGs saker om bruene i Norge finnes en grafikk som gir innblikk i alle bruene i Norge.   Foto: Skjermdump

pluss

VG har i mars i år fått innsyn i Statens Vegvesens rapporter for alle bruer på riks -og fylkesvei. Tilsammen utgjør det 16 971 bruer i Norge. Sett under ett er tallene nedslående: Over 1000 broer i Norge er regnet å ha store eller kritiske skader.