Behandler flerspråklig skilting for veiadresser

I neste kommunestyremøte i Kåfjord skal flerspråklige veiadressenavn behandles politisk.

SKAPER RO: Ordfører Svein O. Leiros (Sp) sier veinavn er noe som engasjerer folk og han tror dette forslaget kan skape ro dersom det vedtas politisk. FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD 

pluss

I formannskapsmøtet i juni ble det satt ned en arbeidsgruppe for navnevalg til veiadresser. Arbeidsgruppa består av en representant fra hvert parti, og oppgaven var å lage et arbeidsnotat til kommunestyret for flerspråklige veiadressenavn. Målet var å bli enige om valg av navn til veiadresser før endelig vedtak i neste kommunestyremøte.